Hoe vraagt u het krediet aan? Wij hebben er voor gekozen om de aanvraag niet via de website te laten lopen. U kunt een brochure en aanvraagformulier bij ons aanvragen of u kunt deze downloadden via de website onder de "downloads" sectie. Deze procedure geeft u de gelegenheid goed na te denken over wat voor lening u wilt, hoeveel u wilt lenen en u kunt goed nadenken of de kosten opwegen tegen de baten. Aanvraagformulier Als u een lening van ons wilt hebben dan drukt u het aanvraagformulier op uw printer af en vult dit in. Daarna retourneert u het tezamen met de gevraagde documenten aan ons. U kunt de aanvraag per fax of email doen. Heeft u geen scanner? Geen probleem. U kunt in dat geval een foto maken met uw mobiele telefoon of tablet en daarna per email aan ons retourneren. Wij registreren niet bij het BKR of de Nationale bank. In beginsel registreren wij geen leningen bij de kredietbureaus. Pas wanneer u een achterstand in de betalingen oploopt van meer dan 4 maanden zullen wij de lening aanmelden. Wij verstrekken een lening van maximaal 500,000 Euro aan personen en 1 miljoen Euro aan bedrijven. U kunt maximaal 5.4 keer uw eigen jaarinkomen lenen of als u met een partner leent 5 keer uw gezamenlijke bruto jaarinkomen. Wat als u de lening wilt hebben? Als wij u een lening kunnen aanbieden dan sturen wij u een contract toe. U kunt het contract geparafeerd en getekend aan ons retourneren. Daarna dient u de premie voor kredietrisico te voldoen. Dit kan ondermeer per bank, wiring service of Bitcoin. Zodra wij de betaling kunnen terugvinden wordt de lening aan u worden gestort. In beginsel kan dat al de volgende dag het geval zijn.