MCE, staat voor u klaar MCE is echt anders dan uw eigen bank. MCE is een financieringsmaatschappij die op 4 continenten actief is. Wij werken zonder tussenkomst van agenten of bemiddelaars en wij lenen voornamelijk aan individuen en bedrijven die van lokale banken niet lijken te kunnen lenen en die een alternatieve financieringswijze zoeken. Snel en to the point Niemand zit te wachten op een moeilijke en langdurige aanvraagprocedure en veel vragen. Wij kennen daarom een snelle en simpele methode van aanvragen. U kunt bij ons een brochure aanvragen of dowbladen van de website en als u na het lezen besluit dat wij u mogelijk van dienst kunnen zijn, dan vult u het ingesloten aanvraagformulier in. Vevrolgens faxt of e-mailt u het formulier tezamen met de gevraagde stukken aan ons terug, waarna wij uw aanvraag binnen maximaal een halve dag afhandelen. Binnen 48 uur geld op uw bankrekening Als wij u een krediet kunnen verstrekken dan krijgt u van ons direct een uitgewerkt contractvoorstel toegestuurd. Als u akkoord bent met het contract wat wij u toesturen dan kunt u dit paraferen en ondertekenen en weer per fax of email aan ons retourneren. Afhankelijk van hoe snel u de formaliteiten afhandelt kan de lening dan in feite al de volgende middag op uw bankrekening zijn bijgeschreven.